Ponuka ubytovania

Cyklotrasy

Cyklotrasy

Preskúmajte cyklotrasy v Oščadnici a jej okolí. Trasy rôznych náročností vedú cez malebné doliny s prekrásnymi výhľadmi, cez kopce, okolo niekoľkých kaplniek a zaujímavých zákutí. Aby ste sa u nás nestratili, môžete si zakúpiť aktuálnu mapu Kysúc v našej informačnej kancelárii, priamo v stredisku, alebo vo vybraných ubytovacích zariadeniach.

 Značenie cykloturistických trás

(STN 01 80258 - Cykloturistické značenie):
Značená cyklotrasa vytvára predpoklad bezpečného putovania cykloturistov za prírodnými a kultúrnymi bohatstvami krajiny. Cyklotrasy sú značené tvarovanými maľovanými značkami, veľkými a malými cyklosmerovkami.

  • Cykloturistická tvarová značka - má rozmer 100 x 100 mm. Tvorí ju podoba písmena C, vo farbe zhodnej s farbou cyklotrasy (červená, modrá, zelená, žltá), umiestnená na bielom podklade. Využíva sa väčšinou v horskom, lesnom a poľnom teréne, kreslí sa na viditeľné miesta a na križovatkách sa dopĺňa šípkou do príslušného smeru.
  • Veľké cyklosmerovky majú rozmer 450 x 140 mm.
    V hrote smerovky je tvarovaná cykloznačka príslušnej farby, logo cyklista na značke je tiež v príslušnej farbe otočené smerom smerovky, na smerovkách pre horské bicykle je logo podložené trojuholníkom vo  farbe trasy, symbolizujúcim "jazdu do kopca".
  • Malé cyklosmerovky majú rozmer 200 x 100 mm.

Náročnosť cyklotrás

  • rekrea - sú menej náročné, ideálne trasy pre oboznámenie sa s jazdou na bicykli. Trasy vyžadujú základy techniky jazdy na bicykli a základný fyzický fond.
  • sport - náročnejšie cyklotrasy, ktoré vyžadujú dobré zvládnutie dobré zvládnutie techniky jazdy na bicykli a dobrú kondíciu
  • expert - trasy pre náročných cykloturistov, ktorí venujú tomuto športu dostatok času. Majú veľmi dobre zvládnutú jazdu na  bicykli a veľmi dobrú kondíciu.

Rozdelenie cyklotrás podľa povrchov v teréne

asfaltový - kvalitný asfaltový povrch väčšiny ciest
cyklotrasy

penetrovaný - nekvalitný asfaltový nástrek s jemným štrkom na účelových, resp. lesných cestách 
cyklotrasy

makadamový - spevnené cesty s ubitým kamenitým a štrkovým podkladom bez vrchného asfaltového nástreku
cyklotrasy

 

prírodný - neupravené lesné cesty a poľné chodníky s prírodným hlinitým povrchom
cyklotrasy

Servis a predajňa bicyklov v Oščadnici

www.nikasport.sk

Dušan Šustek: 0905 964 675 

"U Drevorubača" Oščadnica

e-mail: dusansustek@gmail.com