Ponuka ubytovania

Z našich lúk a lesov

Hríb dubový
Boletus reticulatus Schaeff - jedlá huba

Výskyt: V.-XI.

Hríb dubový rastie v listnatých i zmiešaných lesoch a iba zriedkavo v čistých ihličnatých lesoch.
Plodnice sa objavujú od mája do júna a potom od konca augusta do októbra. Najčastejšie
tvorí mykorízu s dubom a bukom. Je rozšírený v Európe, v severnej Afrike a v Severnej Amerike.
U nás je v teplých oblastiach všade dosť hojný.

Význam:
Je to jeden z najchutnejších druhov hríbovitých húb. Možno ho upotrebiť ako hríb smrekový.

Hríb smrekový
Boletus edulis Bull - jedlá huba

Výskyt: VIII.-XI.

Hríb smrekový rastie od augusta do novembra v smrekových lesoch (niekedy aj v listnatých lesoch),
najmä v podhorských krajoch, vo veľkom množstve.

Identifikovateľnosť:

Huba je identifikovateľná podľa makroskopických znakov (nie je nutné mikroskopovanie).

zdroj: http://www.nahuby.sk