Ścieżka edukacyjna

Początek - Dedovka: Ścieżka edukacyjna Masyw Wielkiej Raczy

Znajdujecie się przy tablicy informacyjnej ścieżki dydaktycznej Masyw Wielkiej Raczy Tutaj, w Oszczadnicy – Dedovce (Oščadnica – Dedovka), rozpoczyna się ścieżka dydaktyczna o średnim stopniu trudności. Czas przejścia od pierwszego stanowiska, do ostatniego na szczycie Wielkiej Raczy, zajmuje około 4 godzin. Różnica wysokości pokonywana podczas przejścia to 630 metrów. Ścieżka jest łatwo dostępna, zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym i częściowo pokrywa się ze szlakiem turystycznym. Przy każdym z sześciu stanowisk ustawiono panel informacyjny. Szczegółowy opis stanowisk znajduje się w Przewodniku ścieżki dydaktycznej.
Zapraszamy!

Park Krajobrazowy Kisuce

Park Krajobrazowy Kisuce, o powierzchni 654,62 km2, należy do najbardziej rozległych terenów przyrody chronionej na Słowacji. Status parku krajobrazowego uzyskał w roku 1984. Utworzono go w celu zachowania i ochrony krajobrazu oraz wartości przyrodniczych obszarów leśnych i rolniczych, o charakterystycznym typie osadnictwa rozproszonego w postaci kopanic (przysiółków). Niektóre, szczególnie cenne twory przyrody ożywionej i nieożywionej zostały objęte ochroną, uzyskując status "małopowierzchniowych obszarów chronionych – MCHÚ". Łącznie, na terenie Parku Krajobrazowego Kisuce jest ich 16.

 • NPR (rezerwat przyrody) Veľká Rača
 • NPR Veľký Javorník
 • NPR Malý Polom
 • PR (rezerwat przyrody) Čertov
 • PR Hričovec
 • PR Polkova
 • PR Klokočovské skálie
 • PR Veľký Polom
 • PR Čierna Lutiša
 • PR Klubinský potok
 • PR Zajačkova lúka
 • PR Javorinka
 • PP (pomnik przyrody) Źródło ropy naftowej w Korni
 • PP Vychylovské prahy
 • PP Vychylovské skálie
 • CHA (obszar chroniony) Chmúra

Siedziba Administracji CHKO Kisuce znajduje się w Czadcy (Čadca)
 
Adresa:
Štátna ochrana prírody SR
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
 
tel.: 041/433 56 06-7
fax: 041/433 56 08
e- mail:

Stanowisko 1. Osadnictwo

Pierwszymi osadnikami w regionie górnych Kisuc byli Wałachowie - pasterze z Karpat Wschodnich, którzy przywędrowali tutaj na przełomie 15 i 16 wieku. Zajmowali się hodowlą owiec i bydła, przetwórstwem mleka, wełny i skór.

Zakładali osady, karczowali lasy, zdobywając kolejne tereny do wypasu owiec. Później, zajęli się również uprawą roli na polach tarasowych. Poprzez swoją działalność znacząco ingerowali w pierwotną naturę, przekształcając ją w sposób trwały. Do dnia dzisiejszego, pierwotne krajobrazy zachowały się na Kisucach jedynie szczątkowo. Z kolonizacją Wałachów w 16 i 17 wieku, związane jest powstawanie osad, tzw. kopanic. Pierwsze przysiółki pod Wielką Raczą (Veľka Rača), pojawiają się pod nazwą "Diedowa" w dokumentach z 1540 roku. Prawdopodobnie od tej nazwy, powstały kolejne: Zadedová, Dedová i Dedovka. Osady historycznie młodsze, noszą nazwy od imion ich założycieli , np. Vojtuši, Grófovia, Moskáli.

Stanowisko 2. Lasy

Pierwotnie obszar Kisuc pokrywały rozległe lasy świerkowo – jodłowo - bukowe. W związku z postępującym osadnictwem, część lasów wycięto i zamieniono na pastwiska i pola uprawne. Niektóre przekształcono wtórnie na świerkowe monokultury. Lasy są jednym z podstawowych składników środowiska naturalnego. Tworzą korzystne warunki egzystencji dla roślin i zwierząt. Ze względu na zdolność do regeneracji, są stałym źródłem drewna. Pierwotne lasy jodłowo - bukowe zachowały się jedynie na trudno dostępnych miejscach pod szczytem Wielkiej Raczy. U szczytu Wielkiej Raczy, niewielkie obszary porośnięte są świerkiem i jarzębiną.

Stanowisko 3. Rekreacja

Rzeźba terenu i walory przyrodnicze regionu Kisuc, oferują wiele możliwości dla rozwoju turystyki letniej i zimowej. Jednak, dla ochrony przyrody, turystyka ma wiele negatywnych skutków. Powiększająca się liczba turystów, niedostatek regulacji prawnych dotyczących budownictwa, rosnąca popularność jazdy na motocyklach i skuterach (często poza wyznaczonymi trasami), bezpośrednio zagrażają istnieniu przyrody. W niszczycielski sposób wpływa to na glebę (powodując erozję) oraz na faunę i florę obszaru.

Stanowisko 4. Rezerwat przyrody Wielka Racza (Veľká Rača)

Rezerwat ustanowiono w roku 1976 na obszarze o powierzchni 313 ha, z pasmem ochronnym o wielkości 197 ha. Zadaniem rezerwatu jest ochrona pierwotnych kompleksów leśnych w Beskidach Kisuckich (Kysucké Beskydy); przyszczytowych lasów bukowych oraz jodłowo – bukowo - świerkowych. Spośród szczególnie cennych gatunków zwierząt występują tutaj: smużka leśna, świergotek - siwerniak, dzięcioł trójpalczasty, sóweczka, głuszec zwyczajny, niedźwiedź brunatny, wilk szary i ryś euroazjatycki. Rzadkie gatunki roślin reprezentują: urdzik węgierski, dzwonek piłkowany, podrzeń żebrowiec, goryczka trojeściowa, podbiałek alpejski i inne. Na obszarze wchodzącym w skład rezerwatu obowiązuje najwyższy - piąty stopień ochrony.

Stanowisko 5. Budowa geologiczna terenu

Masyw Wielkiej Raczy wchodzi w skład zachodniego odcinka fliszowego Pasma Magurskiego. Podłoże terenu – przeważnie dwuwarstwowe: "warstwa kiczerska" (przewaga drobnych piaskowców, mniej iłowców) i "warstwa oszczadnicka"(szarozielone iłowce, piaskowce arkozowe i kwarcowe z okresu środkowego i młodszego eocenu). Pod wpływem procesów wietrzenia i wegetacji, na tutejszym podłożu wytworzyły się typowe brązowe gleby leśne. Pomimo występowania obfitych opadów, ze względu na zróżnicowaną przepuszczalność skał, na tym obszarze brak jest większych skupisk wód podziemnych. Znajdziemy tu również przykłady zjawisk pseudokrasowych – Mała dziura skalna (Malá skalná diera) o długości 9 m i Duża dziura skalna (Veľká skalná diera) o długości 22 m. Podłoże geologiczne w dużej mierze przyczyniło się do powstania lasów, ekosystemów roślinnych i zwierzęcych.

Stanowisko 6. Wielka Racza (Veľká Rača) 1236 m n. p. m.

Stoisz na najwyższym szczycie Beskidów Kisuckich – na Wielkiej Raczy (Veľká Rača). Potężny grzbiet górski Wielkiej Raczy ciągnie się w kierunku wschód - zachód, aż do granicy z Polską, gdzie w najwyższym punkcie ma wysokość 1236 m n.p. m. Część szczytowa jest zarazem najwyżej położonym rezerwatem przyrody w Parku Krajobrazowym Kisuce. Tędy przebiega Europejski Dział Wodny, oddzielający dorzecze Wisły od dorzecza Dunaju. Przy sprzyjającej pogodzie ze szczytu rozciągają się piękne widoki.

pn-zach: krajobraz kulturowy, w tle Beskid Śląsko - Morawski (Moravsko - sliezske Beskydy)
pn-wch: Park Narodowy- Beskidy; przykład krajobrazu na terytorium Polski. W tle Pilsko 1557 m n.p. m. i Babia Góra (Babia hora) 1725 m n. p.m.
pd-wch: Veľký Rozsutec 1610 m n. p. m. w Małej Fatrze (Mala Fatra), w tle Tatry Zachodnie - Rochacze (Západné Tatry – Roháče).

Prevádzky

Tor saneczkowy
Bungee trampoliny
Dziecięcy park linowy
Ściana wspinaczkowa
Trampoliny
Hulajnoga – MONSTER
Zjazdy na rowerze
KAROLŠUS - jazda na linie
Strzelanie z luku
Aquazorbing
Wyciąg Dedovka

 

Wolne kwatery
Typ zakwaterowania
Przyjazd:
Dzieñ Miesi¹c Rok
Noclegi PokĂłj Dzieci?
OsĂłb Dzieci (wiek)
Rozszerzone wyszukiwanie
(c) SITOUR, spol. s r. o.


© 2018 . Snowparadise a.s.,  - Všetky práva vyhradené.

 

Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, s.r.o.Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, s.r.o.

Dnes je Sobota 20.10.2018. Meniny má Vendelín, zajtra Uršula.
SOS - Pogotowie ratownicze: +421- 41- 4382 120
Sunparadise