Mobilná aplikácia Veľká Rača

Kolejki linowe
0/7
Trasy narciarskie
0/16
Śnieg
0 cm
Pokaż Mape

Biały kodeks

 • DBANIE SIEBIE - każdy użytkownik musi zachować się w ośrodku, szczególnie na stoku narciarskim tak, aby nestanowić zagrożenie dla innych gości i nie powodować im krzywdy.
 • ODPOWIEDNA PRĘDKOŚĆ - każdy narciarz musi mieć przegląd na stoku przed nim. Prędkość należy dostosować do swoich umiejętności, możliwości, terenu, warunków śniegowych i gęstości narciarzy na stoku
 • KIERUNEK JAZDY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ - narciarz pochodzący z tyłu musi wybrać kierunek jazdy, aby nie zagrażać narciarzy podróżujących przed nim. Pierwszeństwo ma zawsze narciarz z przodu. Narciarz, który jeździ za innym narciarzem, musi zapewnić odpowiednią odległość do narciarza pozostawiając wolną przestrzeń dla kierunku i sposóbu jazdy.
 • KIERUNEK JAZDY - na oznakowanych trasach można poruszać się tylko w kierunku od góry do dołu. Zabrania się poruszania w przeciwnym kierunku! (z wyjątkiem pracowników operacyjnych ośrodku narciarskiego)
 • WYPRZEDZANIE - wyprzedzanie jest dozwolone w lewo i prawo, no w taki sposób, by poprzedzony narciarz mial wystarczająco dużo miejsca, aby zmienić kierunek i sposób jazdy.
 • WEJŚCIE NA TOR I URUCHOMIENIE PO ZATRZYMANIU- każdy, kto wchodzi na trasy zjazdowe i przechodzi przez ne, jest zobowiązany do zapewnienia, że nie podchodzi inny narciarz, w celu nie narazić siebie lub innych i zapobiec ewentualnej kolizji.
 • ZATRZYMANIE- goście mogą zatrzymać się i stać tylko w miejscach, gdzie jest to wyraźnie widoczne i nie przeszkadzają innym w prawidłowym korzystaniu z stoku. Można zatrzymać się i stać tylko na obwodzie stoków narciarskich.
 • CHODZENIE NA PIECHOTE- na piechotę można przejść tylko poza wyznaczonych tras
 • POSZANOVANIE ZNAKÓW- każdy powinien przestrzegać wszystkich znaków umieszczonych na stokach narciarskich.
 • WYPADKI - w przypadku wypadku na torze narciarskim i poza niego każdy narciarz jest zobowiązany do udzielenia pomocy i zawiadomić osoby upoważnionej (Pogotowie górskie lub pracownicy kolejki linowe i wyciągu.)
 • udowodnić tożsamość- każdy uczestnik i świadek wypadku jest zobowiązany zapewniać podstawowe informacje o swojej osobie do górskich ratowników lub osoby upoważnionej.
 • BEZPIECZEŃSTWO - Osoby w wieku poniżej 16 lat mają obowiązek chronić swoją głowę za pomocą odpowiedniego dopasowania kasku ochronnego. Osoba, która organizuje działalność na torze narciarskim ma obowiązek zapewnić, że osoby poniżej 16 lat powinny nosić odzież odblaskową lub w sposób widoczny umieszczone zabezpieczeństwa odblaskowe. Wybrane stoki są utrzymane, oprócz toru "freeride". Każdy użytkownik korzysta stoku na własne ryzyko i muszi brać pod uwagę ich umiejętności ze względu na stan torów, ich przepustowości i pogody.
 • każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń transportowych z ważnym karnetem narciarskim.
 • SKIPAS- każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń transportowych z ważnym karnetem narciarskim. Przed wejściem na pokład sprzętu transportowego klient jest zobowiązany do wykazania na wyzwanie pracownikiem ośrodka lub inną osobą odpowiedzialną za sprawdzenie. Za ważny karnet narciarski jest uważany taki, którego ważność niewygasła, a dla którego użytkownik spełnia wszystkie wymagania. Jeśli był karnet wystawiony na nazwisko, to jest nieprzenośny i jest upoważniony do korzystania tylko przez osobę, do której został on wydany.

Uwaga: od 16:30 do 8:30 stoki są zamknięte!

Istnieje ryzyko obrażeń pistoletem śnieźnym, mechanizmów regulujących tory, zwłaszcza z powodu rozwiniętej liny wciągarki! (Jeśli na stoku jazda noczna, dostęp jest dozwolony od  17:30 do 20:40)

Każdy gość jest zobowiązany do zapoznania się z tymi zasadami - "Kod Biały". Kupując skipas, lub korzystając z usługi transportowej, lub wchodzając na teren ośrodka, każdy Gość zobowiązuje się do przestrzegania tych zasad.

Złamanie tych zasad może spowodować wziąćie skipasu i wygnanie z ośrodka.

Wejściem do ośrodka narciarskiego, goście są zobowiązani do przestrzegania zasad porządku wewnętrznego. Podstawowa struktura usług dla odwiedzających ośrodek jest: Narty Ratunkowe, członkowie klubu Policji i usługi Regulaminu. Narty Ratunkowe realizują zadania w dziedzinie zdrowia w sposób, który zapewnia pomoc pierwszą w wypadkach, zwłaszcza na stokach. Usługa Regulaminu nadzoruje pod stokami, na parkingu, nad mieniem i kieruje parkowania pojazdów. Ski klub Policji nadzoruje bezpieczeństwo narciarzy na stokach, a także ochronę ich mienia.

Każdy gość i narciarzy są w ośrodku na własną odpowiedzialność. Musą przestrzegać instrukcji pracowników ośrodka narciarskiego, służb narciarskich ratowniczych, służb policyjnych i członków klubu narciarskiego policji. Jeśli jest to konieczne, aby usunąć rannego lub wyeliminować ostrych wad na stoku, goście są zobowiązani do zachowania ostrożności. Na stoku musą obejść tę technikę zmniejszoną prędkośćą i monitorować sytuację w miejscu jego stosowania. Ponadto odwiedzający wzgórzu są zobowiązani przestrzegać następujących zasad i podstawowy Kodeks narciarski.

Operator ośrodka zastrzega sobie prawo, w przypadku naruszenia którejkolwiek z zasad i instrukcji zawartych w Kodeksie białym i wskazówkach ogólnych operatora po uprzednim ostrzeżeniu, aby zapobiec osobie, która narusza te zasady, wejść do stoków narciarskich. Jednocześnie, taka osoba nie będe korzystać z usług obiektów transportowych góry przez blokowania karnetu narciarskiego.

Na stokach narciarskich jest zabronione:

 

 • jazda na nartach poza określonym czasem pracy
 • jazda na nartach poza przygotowanych tras narciarskich
 • dostęp do stoków ze zwierzętami
 • jazdy w ośrodku narciarskim i stokach na skuterach śnieżnych i innych prywatnych środków transportu, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu zwiedzających do ośrodka
 • arbitralna jazda na sankach i bobsledding
 • bez umowy budowanie toru slalomowego lub różnych przeszkod terenowych
 • w godzinach otwarcia wykonywanie dostaw przy użyciu pojazdów prywatnych
 • w czasie jazdy nocnej powstrzymanie poza oświetlonych stok
 • jazda na nartach i dostęp do stoków w czasie regulacji środków technicznych, ponieważ zagraża możliwość spowodowania poważnych obrażeń
 • ruch bez nart
 • jazda na nartach z niezadowalającim i zagrażającim sprzętem
 • dostęp do stoków i transportu narciarskiego i snowboardowego pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 • wspanie po oznakowanych trasach narciarskich i stokach jest zabronione dla narciarstwa alpejskiego (z wyjątkiem oznakowanych tras biegowych dla narciarzy / ski-touring)

Kodeks narciarski:

 • Bądź miły, aby nie zagrażać innym wokół ciebie.
 • Jazdę trzeba mieć pod kontrolę, prędkość i styl jazdy dostosuj do swojej umiejętności, warunok terenowych, śniegu, pogody i gęstości narciarzów.
 • Ci, którzy są na stoku przed tobą, mają pierwszeństwo.
 • Podczas wyprzedzania należy przestrzegać takiej odległości bocznej by nie zagrażać nikomu, nawet w przypadku nieoczekiwanych i mimowolnych ruchów.
 • Przy wejściu na stok, lub podczas ruszania, spojrź w górę i w dół, aby nie narazić nikogo
 • O ile nie jest to absolutnie konieczne, nie zatrzymuj się w miejscach ciasnych, pod elewacjami, w zakrętach, pod skokami i w obszarach ograniczonej widoczności.
 • Przestrzegaj wszystkich znaków i ostrzeżeń.
 • Gdy wypadek lub obrażenie jesteś zobowiązany pomóc.
 • Po wypadku lub awarii jest każdy narciarz i świadkiem, niezależnie od tego, czy powoduje szkody, czy nie. Jest również zobowiązany do wymiany nazw i adresów.
 • Główną atrakcją na nartach jest prędkość bez wysiłku. Prędkość jest związana z niebezpieczeństwem.

Należy przestrzegać zasady:

 • Zwolnij na stokach pełnych
 • Zwolnij w złych warunkach pogodowych
 • Zwolnij, gdy jesteś zmęczony
 • Zwolnij na zakrętach i w punktach zwrotnych
 • Wyprzedzaj s dużą odległośćą boczną. Nawet jeśli nie trafisz kogoś, ktoś może przestraszyć się.
 • Nie narciarz powyżej granicy swoich umiejętności i sprzętu.
 • Zvolnij w razie wypadku na stoku, wykorzystania technologii i tworzenia przeszkód.

W przypadku naruszenia Regulaminu będą pochodziły sankcje przez operatora ośrodka, w miarę swoich możliwości, w poważniejszych przypadkach na podstawie odpowiednych przepisów ustawodawstwa.