Mobilná aplikácia Veľká Rača

Lanovky 7/7
Zjazdovky 12/16
Sneh 45 cm
Zobraziť Mapu

Horská služba Kysuce

Horská služba Kysuce

Kontaktné údaje

Horská služba KYSUCE Dom HS

Dedovka 27
02301

IČO: 42222541

www.hskysuce.wordpress.com
hskysuce@gmail.com
+421 905 463 158

Hlavnou náplňou HS je poskytovanie záchrannej a preventívnej pomoci návštevníkom hôr, a to v súlade s intenciami ochrany prírody. To znamená, že prvotným poslaním je poskytnutie prvej pomoci a zabezpečenie transportu postihnutých osôb k miestam dosahu zdravotnej záchrannej služby a popri tom sa venovať aj hliadkovej činnosti na hrebeňoch hôr, preventívnym a odporúčacím aktivitám v strediskách cestovného ruchu a všeobecného vzdelávania, asistenčnej činnosti na lyžiarskych tratiach, zjazdovkách a počas športových podujatí a pod..

Garantom odbornej spôsobilosti členov je členstvo organizácie v medzinárodnom konzorciu horských záchranných služieb IKAR-CISA a zároveň členstvo v národných asociáciách horských služieb na Slovensku.

Určujúcim subjektom profesionality, prípravy a vzdelávania dobrovoľných horských záchranárov na Kysuciach je však platná legislatíva (zákon č. 544/2002 Z.z.), podľa ktorej sa členovia združenia v pravidelných intervaloch zúčastňujú preškolení v rámci Školiaceho strediska profesionálnej zložky MV SR – Horskej záchrannej služby bez ohľadu na horstvo a formu členstva. Každý horský záchranár musí spĺňať potrebné fyzické (kondičné) a technické predpoklady, ktorých dosiahnutie sa overuje každé dva roky v zimnom i letnom horizonte.