Mobilná aplikácia Veľká Rača

Lanovky 2/7
Zjazdovky 0/16
Sneh 0 cm
Zobraziť Mapu

Všeobecné podmienky

 • Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.
 • 4-hodinový skipas je neprenosný a platí 4 hodiny za sebou od prvého prechodu turniketom. Skipas platí len na denné lyžovanie.
 • VŠETKY SKIPASY SÚ NEPRENOSNÉ.
 • Na prepravu používajte len skipasy zakúpené na oficiálnych predajných miestach strediska. Skipasy obdržané alebo zakúpené od iných osôb (dvojité použitie) sú neplatné a budú ZABLOKOVANÉ.
 • Deti do 5,99 rokov majú oprávnenie vstúpiť na dopravné zariadenia po predložení dokladu "kartička poistenca, pas" 
 • Bezplatná jazda na bobovej dráhe platí len pre deti vo veku do 6 rokov v sprievode dospelej osoby so zakúpeným lístkom.
 • V prípade zneužitia skipasu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na jeho odobratie BEZ NÁROKU NA ODŠKODNENIE
 • Na večernú prevádzku platí: večerný skipas, SUPER sezónka VIP 5 a viacdňové skipasy
 • Na bobovú dráhu platia len lístky zakúpené na bobovú dráhu. Všetky skipasy vrátane sezónneho na bobovej dráhe NEPLATIA.
 • Pri strate alebo zabudnutí skipasu sa neposkytuje žiadna náhrada.
 • Nie je možná dodatočná výmena, predĺženie alebo zmena platnosti skipasu.
 • Pri zlom počasí, prerušení prevádzky, lavínovom nebezpečenstve, zablokovaných zjazdovkách alebo pri skoršom odjazde sa neposkytuje žiadna náhrada, nie je možné ani predĺženie skipasu.
 • Klienti, ktorí budú pristihnutí bez lístka alebo s neplatným lístkom musia uhradiť pokutu vo výške hodnoty celodenného skipasu so 100 %-ným príplatkom.
 • POZOR: Pre náhradu cestovného po úraze je potrebné predložiť potvrdenku od lekára. Vrátená čiastka zodpovedá obdobiu od momentu úrazu po koniec platnosti daného skipasu. Peňažná náhrada sa poskytuje len pri viacdenných skipasoch. V prípade, že platnosť prechádza cez dve časti lyžiarskej sezóny sa nevypočítavá zmiešaná cena skipasu, platí cena v deň nákupu skipasu.
 • Platnosť všetkých skipasov začína spravidla v deň ich vystavenia. 
 • So zavedením bezkontaktného kontrolného systému SKIDATA sú všetky skipasy vydávané na čipovej karte. Záloha za čipovú kartu je 2 EUR. Čipové karty je možné po skončení lyžovačky vrátiť počas otváracích hodín v pokladniach strediska, v informačnej kancelárii RačaTik (na námestí v Oščadnici), v požičovni Snowparadise, v hoteloch, bufetoch a penziónoch v Oščadnici alebo v automate na čipové karty v Dedovke a v Apres Ski baroch (Dedovka, Lalíky). Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPORUŠENÉ a plne FUNKČNÉ čipové karty.
 • POZOR! od 16:30 do 8:30 sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ! Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom! (ak je na zjazdovke večerné lyžovanie, vstup je povolený v čase 17:20 - 20:45).
 • Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky prepravného poriadku, cenníka, Bieleho kódexu a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa. Prepravná zmluva je uzatvorená, ak cestujúci využije svoje právo na prepravu na základe zakúpeného cestovného lístka tým, že nastúpi na dopravné zariadenie alebo vstúpi do priestoru nástupu alebo výstupu – prístupného len s platným cestovným dokladom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a Bielym kódexom.
 • Prosíme sledujte tiež aktuálne oznamy uvedené na predajných miestach skipasov a pri nástupe na dopravné zariadenia v stredisku.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien. Zároveň si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na zmenu informácií v cenníku.
 • Deti do 15 rokov sú povinné chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.

UPOZORNENIE: Prvým prechodom cez turniket je vyhotovená prvá fotografia zákazníka a skipas sa stáva neprenosným. Zároveň prvým prechodom cez turniket zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov. Každý zákazník je monitorovaný systémom SKIDATA. Pri zistení použitia skipasu druhou osobou, bude skipas trvalo ZABLOKOVANÝ, bez nároku na odškodnenie.

 

Zľavy

Biely kódex

Reklamačný poriadok